CENÍK

Kurzy jednorázově permanentka
Fyziopilates pokročilí 150 Kč 1300 Kč/ 10lekcí
Sm-systém pokročilí
SM systém mírně pokročilí
150 Kč 1300 Kč/ 10lekcí
SM-systém začátečníci
uzavřený kurz
  1750 Kč/ 7 lekcí
Zdravá záda 150 Kč 1170 Kč/ 9lekcí
Cardio Walking 100 Kč bez permanentky

Platební podmínky:

Přihlašujte se na email, který naleznete na úvodní straně. Poté obdržíte údaje k platbě. Splatnost je nejpozději 14 dní před začátkem kurzu. Pokud platba nebude do této doby připsána, Vaše rezervace se automaticky ruší. Platební doklad obdržíte na emailem. V případě, že se kurz nenaplní, platba Vám bude co nedříve vrácena. Za nevychozené lekce se peníze nevrací. Lekci si lze po dohodě nahradit v jiném kurzu. Pokud by se cvičení nekonalo z důvodu mé indispozice, nabídnu náhradní termín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FYZIOPILATES  - CARDIO WALKING 

  SPS - SPIRÁLNÍ STABILIZACE ( SM - SYSTÉM)

 
 

Cvičební programy, které naleznete v nabídce jsou bezpečné, rozumné cvičební programy, které vám pomohou vypadat a cítit se co nejlépe.

Naučíte se vnímat své tělo, mít krásné držení těla a snadno a elegantně se pohybovat.

Nezaleží jaký je váš věk, důležité je odhodlání rozvíjet svou MYSL A TĚLO.